Wat is re-integratie?
Re-integratie houdt in dat de nodige hulp wordt geboden aan een werk­zoekende bij het vinden van werk. De werkzoekende wordt begeleid door specialisten van een re-integratie bureau en de werkgever wordt ondersteund bij het re-integratie­proces. HR52 verzorgt voor particulieren, werkgevers en gemeenten een aantal re-integratie diensten die wij graag nader belichten.

Eerste spoor re-integratie
Bij re-integratie eerste spoor re-integreert een zieke werknemer in de huidige functie. HR52 helpt in dit proces de zieke werknemer terugkeren naar de huidige werkplek. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt gekeken naar een andere functie binnen de huidige organisatie. Wij houden ons bij spoor 1 vooral bezig met onder­steuning, coaching  en arbeidskundig onderzoek, zodat de werknemer duurzaam en gezond terug kan keren in het arbeidsproces.

Tweede spoor re-integratie
Bij re-integratie tweede spoor gaat het om re-integreren in een functie bij een andere organisatie. In dit proces helpt HR52 de werknemer te re-integreren bij een andere organisatie door professionele sollicitatie­training, talentenanalyse en het zoeken naar een passende baan.

Derde spoor re-integratie
Wanneer er sprake is van een mismatch tussen werkgever en medewerker, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid, een arbeidsconflict of door het ontbreken van motivatie in de huidige functie, kan overname van arbeidscontracten een goede oplossing zijn. Het derde spoor is erop gericht dat de medewerker bij het moederbedrijf Everybody Groep onder contract komt voor hetzelfde salaris en zoveel mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij de voormalige werkgever. Samen met de medewerker worden de mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzocht, zodat de medewerker weer met werkplezier en perspectief zijn of haar loopbaan kan vervolgen.

Advies wet- en regelgeving
Het niet opvolgen van de regelingen uit de Wet Poortwachter kan zowel voor de werkgever, als voor de werknemer grote financiële gevolgen hebben. HR52 adviseert werkgevers en werknemers graag over de complexe en dynamische wet- en regelgeving inzake ziekte en re-integratie.

 

NEEM CONTACT MET ONS OP...