Wij zijn HR52. Ons team specialiseert zich op het begeleiden van zowel werkgevers als werknemers op het gebied van het onderzoeken van mogelijkheden in re-integratie.

Elke werkgever krijgt helaas te maken met werknemers die zich arbeidsongeschikt melden. Gelukkig herstelt het overgrote deel van deze werknemers binnen afzienbare periode, waardoor deze werknemers weer duurzaam kunnen terugkeren in het eigen werk. Echter, het komt voor dat een werknemer en een werkgever geconfronteerd worden met een periode van langdurig verzuim. Dit kan ertoe leiden dat de terugkeer van de werknemer niet soepel verloopt of zelfs uitblijft.

HR52 helpt u hiermee. Wij bieden arbeidsdeskundige onderzoeken, tweede spoorbegeleiding, onafhankelijk gesprekspartners bij meningsverschillen, verzuimadviseurs en alles wat bijdraagt aan een oplossing voor werkgever én werknemer. HR52 werkt complementair aan én in goede samenwerking met uw casemanager, preventiemedewerker en/of uw arbodienst.

NEEM CONTACT MET ONS OP...