Functioneren & Ontwikkeling

Opstellen checklist functionerings- beoordelingsgesprek.

Voorbereidend gesprek met leidinggevende t.a.v. te voeren slecht of (dis)functioneringsgesprek.

Gespreksbegeleiding (slecht nieuws, (dis)functioneren) per gesprek.

Verslaglegging.

Opstellen functieomschrijving.

Opstellen POP/ scholingsplan.

Opstellen studiekostenregeling.

Opstellen studiekostenovereenkomst.

Opstellen intern gedragsprotocol.


Personeelsadministratie

Eenmalige scan personeelsdossiers incl. rapportage.

Opstellen arbeidsovereenkomsten.

Begeleiding werkgeverszijde tijdelijk contract.

Jaarlijks scan status personeelsdossiers.


Verzuimbegeleiding

U wilt mensen aannemen maar hoe pakt u dit aan?

U wilt werknemers ontslaan en u wilt geen fouten maken?

Een zieke werknemer binnen uw organisatie? Hoe gaat u hiermee om?

Beoordelingsgesprekken opzetten. Wat zijn de stappen?

Welke rechten en plichten hebt u in een arbeidsjuridisch proces?

U wilt sparren met een deskundige over het inrichtten van uw organisatie.

U wilt weten wat de gevolgen zijn van de WWZ?

Een strategische personeelsplanning opzetten? Waarom en hoe?

Arbeidsdocumenten controleren.

Meer weten over de nieuwe arbeidsverhouding- contracten.

Meer weten over transitievergoeding.